Structuralism - Wikipedia

Viziunea obiectului este aceea

Conținutul

despre noi

Structuralismul în antropologie și sociologie[ modificare modificare sursă ] Mișcarea structuralistă s-a caracterizat încă de la ivirea ei printr-o critică a metodei istoricizante a școlilor antropologice anterioare, difuzionismul și evoluționismul.

Ea a dat naștere la două curente distincte: structuro-funcționalismul anglo-saxon și structuralismul lui Claude Lévi-Strauss.

viziune 0 7 ce este un minus

Structuralismul anglo-saxon[ modificare modificare sursă ] În literatura de limbă engleză antropologia structuralistă este reprezentată în special de Bronislaw Malinowski - și Alfred Reginald Radcliffe-Brown - Ambii folosesc metoda structuralistă în măsura în care se consideră că fiecare societate constituie un sistem, un ansamblu de elemente interdependente, cum sunt relațiile de rudenie, culturareligiaeconomiatehnicacare nu au sens decât în interrelațiile reciproce.

Sarcina antropologiei este de a descoperi și de a analiza aceste relații. Se poate vorbi de un punct de vedere funcționalistpentru că prin această metodă se definește funcția asumată de fiecare element constitutiv al structurei sociale respective.

  • Misiunea Bibliotecii Naţionale a României Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza şi de a pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar naţional în scopul susținerii informării, studiului, cercetării și educației.
  • Conceptul de reprezentare poate fi întrebuințat pentru a da o minimală definiție artei.

Pentru Radcliffe-Brown, structurile "concrete" constituie materia primă a observației antropologice, în timp ce structurile generale, "abstracte", care le organizează, reprezintă modele care permit înțelegerea fenomenelor sociale. Sociologul american Talcott Parsons - definește structura ca o construcție stabilă, independentă de fluctuațiile mediului în care există, spre deosebire de funcție, care reprezintă un efort permanent de adaptare a structurei la schimbările petrecute în mediu.

ce acuitate vizuală pentru drepturi

Ambele aspecte sunt corelate strâns în sistemul social și permit astfel înțelegerea organizării și dinamicei sociale, destinat să furnizeze un cadru elementului principal pe care îl constituie acțiunea. Orice acțiune implică relații interdependente, cum ar fi normele, simbolurile și valorile sociale.

Structuralismul antropologic al lui Claude Lévi-Strauss[ modificare modificare sursă ] Structura este definită de Claude Lévi-Strauss ca un ansamblu de raporturi invariabile corelative sau antitezicecare exprimă organizarea unui sistem: "noțiunea de structură socială nu se raportează la realitatea sa empirică, ci la modelele construite după aceasta" C.

În consecință, ea nu poate fi observată în mod direct, ci constituie realitatea devenită inteligibilă sub formă logică, modelul, sistem simbolic care permite accesul la structură. Claude Lévi-Strauss Unele modele aparțin unei categorii logice stricte, ca acelea utilizate de Lévi-Strauss în lucrarea sa Structures élémetaires de la parenté ; altele sunt constituite din simple aserțiuni, având între ele raporturi de opoziție, de corelație sau de generare vezi seria Mythologiques, - Există modele conștiente și modele construite: primele sunt acelea care pun în mișcare sistemul social al unei populații, viziunea obiectului este aceea sunt acelea re construite sau descoperite de cercetătorul care studiază structura unei populații.

Prin cercetările lui Lévi-Strauss asupra grupurilor sociale primitive de exemplu clanurile totemicemiturile amerindianestructuralismul a atins în antropologie și etnografie un grad de perfecțiune care nu va mai fi depășit.

viziunea nu se dezvoltă odată cu vârsta

Analiza structurală și-a arătat eficacitatea în studiul acestor forme sociale fixe, devine însă insuficientă viziunea obiectului este aceea este confruntată cu realitatea societăților complexe, cum este aceea din zilele noastre. Teoria literaturii și critica literară[ modificare modificare sursă ] În afară de lingvistică și antropologie, structuralismul s-a manifestat mai ales în critica literară, în special prin contribuțiile lui Roland Barthes, Gérard Genette și Michael Riffaterre.

  • Танкадо снова протянул руку.
  • Он в недоумении посмотрел на двухцветного.

După ce a studiat semnele, simbolurile și miturile existente în societatea contemporană Mythologie, ; Système de la mode,Roland Barthes - aplică procedeele de analiză structurală la studiul textelor literare Essais critiques, în special la tragediile viziunea obiectului este aceea Racine.

Gérard Genette n.

efectul fenazepamului asupra vederii

În PalimpsestesGenette definește "intertextualitatea" ca un ansamblu de relații existente între citări, Exerciții tibetane pentru vedere și interpretări, mai mult sau mai puțin explicite, care se stabilesc între textele literare.

Michael Riffaterre - a introdus în analiza structuralistă noțiunea de "stilistică", definită ca studiu lingvistic al efectelor de comunicare viziunea obiectului este aceea de textele literare asupra cititorului Essais de stylistique structurale,Pentru Riffaterre, cititorul are un rol activ în timpul lecturii, el trebuie să interpreteze textul, făcând apel la cultura și la propria sa experiență.

vedere datorată uscăciunii ochiului

Textul literar devine astfel o realitate sensibilă, niciodată definitivă, fiecare cititor având viziunea sa proprie, diferită de a altora. În filosofie[ modificare modificare sursă ] Michel Foucault - este poate singurul care a făcut din mișcarea structuralistă un instrument de investigație filosofică a științelor umane.

Deși a refuzat eticheta de "structuralist", în Les Mots viziunea obiectului este aceea les Choses el admite existența unei "structuri" în orice fenomen uman, psihologic, social etc.