Texte adoptate - Certificatul digital verde - cetățenii Uniunii - Joi, 29 aprilie

Vederea vindecatoare. Account Options

Astfel de restricții au efecte negative asupra cetățenilor și întreprinderilor, în special asupra lucrătorilor transfrontalieri, a navetiștilor sau a lucrătorilor vederea vindecatoare.

Recomandarea Consiliului a stabilit o abordare coordonată cu privire la următoarele puncte-cheie: aplicarea unor criterii și praguri comune pentru a decide cu privire la introducerea de restricții legate de libera circulație, cartografierea riscului de transmitere a COVID, pe baza unui cod de culori stabilit de comun acord, precum și o abordare coordonată în ceea ce privește eventualele măsuri care ar putea fi aplicate în mod corespunzător persoanelor care se deplasează între diferite zone, în funcție de nivelul riscului de transmitere în zonele respective.

Este necesar ca aceste restricții să fie aplicate în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, în special proporționalitatea și nediscriminarea.

vederea vindecatoare

Prin urmare, toate măsurile luate ar trebui să fie limitate strict ca domeniu și perioadă de aplicare, ținând seama de efortul de a restabili un spațiu Schengen pe deplin funcțional, fără controale la frontierele interne, și nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a proteja sănătatea publică. Libera circulație vederea vindecatoare persoanelor care, pe baza unor dovezi științifice solide, nu reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică, de exemplu, pentru că sunt imune și nu pot să transmită virusul SARS-CoV-2, nu ar trebui să facă obiectul restricțiilor, deoarece aceste restricții nu ar fi necesare pentru realizarea obiectivului urmărit.

Cu toate acestea, în această etapă, nu se știe încă în mod clar dacă vaccinurile previn transmiterea COVID În mod similar, nu există dovezi suficiente cu privire la durata protecției efective împotriva COVID în urma vindecării după o infecție anterioară.

Prin urmare, ar trebui să existe posibilitatea de a ajusta durata de valabilitate în funcție de progresele tehnice și științifice. Vederea vindecatoare a fi însă utilizate în mod eficace într-un context transfrontalier atunci când cetățenii își exercită dreptul la liberă circulație, aceste adeverințe de vaccinare trebuie să fie pe deplin interoperabile, compatibile, sigure și verificabile.

Este necesară o abordare convenită de comun acord între statele membre cu privire la conținutul, formatul, principiile, standardele tehnice și nivelul de protecție ale acestor adeverințe. Toate platformele de transport din Uniune în care se verifică certificatul, precum aeroporturile, porturile, gările feroviare și gările rutiere, ar trebui să aplice criterii și proceduri standardizate și comune pentru a verifica certificatul UE COVID, pe baza orientărilor elaborate de Comisie.

Adeverințele interoperabile ar trebui să aibă aceeași valoare pe durata de valabilitate a acestora. Nicio necesitate de a verifica adeverințele stabilite prin prezentul regulament nu ar trebui să poată justifica, ca atare, reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne.

Autoritățile dintr-un stat membru au nevoie de certitudinea vederea vindecatoare informațiile pe care le conține o adeverință eliberată într-un alt stat membru sunt fiabile, că nu au fost falsificate, că se referă la persoana care le prezintă și că orice persoană care verifică aceste informații are acces doar la volumul minim de informații necesare.

La 1 februarieEuropol a emis o notificare de alertă timpurie referitoare la vânzările ilicite de adeverințe false privind obținerea unui rezultat negativ la testul Metoda de viziune a lui Kolpakov depistarea infecției cu virusul Vederea vindecatoare 6.

Având în vedere mijloacele tehnologice disponibile și ușor accesibile, cum ar fi imprimantele de înaltă rezoluție și diversele programe informatice de editare grafică, autorii fraudelor pot să întocmească adeverințe falsificate, false sau contrafăcute de înaltă calitate.

S-au raportat cazuri de vânzări ilicite de adeverințe de testare frauduloase, implicând mai multe cercuri de falsificare organizate și escroci care acționează pe cont propriu și profită de împrejurări, efectuând vânzări online și offline de adeverințe false.

Adeverințele ar trebui să conțină un cod de bare interoperabil, care să poată fi citit digital și care să conțină numai datele relevante referitoare la adeverințe. Informațiile din adeverință ar trebui, vederea vindecatoare asemenea, să fie prezentate într-un format lizibil pentru om, fie tipărit, fie afișat ca vederea vindecatoare simplu.

Formatul adeverințelor vederea vindecatoare trebui să fie ușor de înțeles și să asigure simplitatea și ușurința în utilizare.

LASIK vs. PRK: Care operație este mai bună? Această operație populară de corecție a vederii a fost utilizată încă din anii Corecția se face cu ajutorul unui laser special care transformă corneea cu scopul de a schimba puterea de focalizare. Cu aceste forme de ametropie, puterea de refracție a ochiului nu este optimă.

Pentru a se evita obstacolele în calea liberei circulații, adeverințele ar trebui să fie eliberate gratuit, iar persoanele ar trebui să aibă dreptul de a vederea vindecatoare se elibera aceste adeverințe. Toate cheltuielile suplimentare cu infrastructura tehnică, digitală și de transport necesare pentru a institui adeverințele de vaccinare ar trebui să fie eligibile în cadrul fondurilor și programelor Uniunii.

Statele membre ar trebui să garanteze, de asemenea, posibilități universale, accesibile, în timp util și gratuite de testare pentru COVID, inclusiv să le facă disponibile pe toate platformele de transport.

vederea vindecatoare

Eliberarea certificatelor în temeiul articolului 3 alineatul 1 nu ar trebui să conducă la un tratament diferențiat și la discriminare bazată pe situația din punctul de vedere al vaccinării sau pe deținerea unei adeverințe specifice menționate la articolele 5, 6 și 7. Prin urmare, este necesar să se instituie un cadru de încredere care să stabilească normele și infrastructura necesare pentru eliberarea și verificarea adeverințelor în mod fiabil și în condiții de siguranță.

Infrastructura ar trebui dezvoltată, fiind favorizată în mod vederea vindecatoare utilizarea tehnologiei Uniunii, astfel încât să poată funcționa pe toate dispozitivele electronice, garantându-se, în același timp, că această infrastructură este protejată împotriva amenințărilor cibernetice.

Cadrul de încredere ar trebui să garanteze faptul că verificarea unei adeverințe se poate face offline și fără a informa emitentul cu vederea vindecatoare la verificare și, prin urmare, că nu se informează niciun emitent de adeverințe și nicio altă parte terță atunci când un deținător prezintă o adeverință.

Prin urmare, cadrul de încredere ar trebui să se bazeze pe o infrastructură cu cheie publică, cu un lanț de încredere care să includă atât autoritățile din domeniul sănătății din statele membre, cât și entitățile vederea vindecatoare care eliberează adeverințele. Cadrul de încredere ar trebui să permită detectarea fraudelor, în special a falsificărilor. Ar trebui emisă o adeverință separată pentru fiecare vaccinare, test sau vindecare și nu ar trebui păstrat în certificat istoricul adeverințelor anterioare ale deținătorului.

Dacă este relevant sau adecvat, adeverințele ar trebui să fie eliberate altei persoane în numele persoanei vaccinate, testate sau vindecate, de exemplu, tutorelui legal în numele persoanelor lipsite de capacitate juridică sau al părinților în numele copiilor lor.

65-RO I., Energia vindecatoare, vederea la distanta, telepatia - Hipnoza Ana Oprea

Nu ar trebui să fie necesar ca adeverințele să fie legalizate sau să facă obiectul oricăror altor formalități similare. Certificatul UE COVID ar trebui să faciliteze bodyflex și viziune circulație a rezidenților frontalieri, a lucrătorilor transfrontalieri sezonieri, a lucrătorilor transfrontalieri temporari și a lucrătorilor din transporturi.

vederea vindecatoare

În cazul în care un astfel de acord nu conține un mecanism de încorporare a actelor Uniunii Europene, adeverințele eliberate beneficiarilor unor astfel vederea vindecatoare acorduri ar trebui să fie acceptate în condițiile prevăzute în prezentul regulament. Această acceptare ar trebui să fie condiționată de un act de punere în aplicare ce urmează să fie adoptat de Comisie care să stabilească faptul că respectiva țară terță eliberează adeverințe în conformitate cu prezentul regulament și a oferit asigurări oficiale potrivit cărora va accepta adeverințele eliberate de statele membre.

Acesta ar trebui să includă, atunci vederea vindecatoare este posibil, interoperabilitatea dintre sistemele tehnologice instituite la nivel mondial și sistemele instituite în scopul prezentului regulament pentru a facilita libera circulație pe teritoriul Uniunii, inclusiv prin participarea la o infrastructură-cheie publică sau prin schimbul bilateral de chei publice. Pentru a facilita dreptul la liberă circulație al cetățenilor Uniunii vaccinați sau testați de țări terțe sau de țările și teritoriile de peste mări menționate la articolul alineatul 2 din TFUE sau enumerate în anexa II la acesta sau de Insulele Feroe, prezentul regulament ar trebui să vederea vindecatoare acceptarea adeverințelor eliberate de țările terțe, de țările și teritoriile de peste mări sau de Insulele Feroe cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora în cazul în care Comisia constată că aceste adeverințe sunt eliberate în conformitate cu standarde echivalente celor stabilite în temeiul prezentului regulament.

Această adeverință de vaccinare ar trebui să servească la confirmarea faptului că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID într-un stat membru și ar trebui să permită ridicarea restricțiilor de călătorie.

Texte adoptate - Certificatul digital verde - cetățenii Uniunii - Joi, 29 aprilie

Adeverința ar trebui să conțină numai informațiile necesare pentru a-l identifica în mod clar pe deținător, precum și vaccinul împotriva COVID, numărul, data și locul vaccinării. Statele vederea vindecatoare ar trebui să elibereze adeverințe de vaccinare persoanelor vaccinate cu vaccinuri care au primit o autorizație de usturimea ochilor de la sudura pe piață în temeiul Regulamentului CE nr.

Totodată, statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a elibera ce boli duc la pierderea vederea vindecatoare ale vaccinării în alte formate pentru alte scopuri, în special în scopuri medicale.

Statele membre ar trebui, de asemenea, să poată elibera adeverințe de vaccinare cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care au fost vaccinați cu un vaccin ce a fost înscris pe lista OMS privind utilizările de urgență și celor care furnizează dovezi fiabile în acest sens. Aceste orientări, în special standardele de coduri preferate, ar trebui să stea la baza specificațiilor tehnice adoptate în sensul prezentului regulament.

Această acceptare ar trebui să aibă loc în aceleași condiții, ceea ce înseamnă că, de exemplu, în cazul în care un stat membru consideră că este suficientă administrarea unei singure doze dintr-un vaccin, ar trebui să considere la fel și în cazul deținătorilor unei adeverințe de vaccinare care indică o singură doză a aceluiași vaccin.

Din motive de sănătate publică, această obligație ar trebui să se limiteze la persoanele care au fost vaccinate împotriva COVID cu vaccinuri care au primit o autorizație de introducere pe piață în temeiul Regulamentului CE nr.

Problemele legate de cazurile grave de nerespectare a termenelor de producție și de livrare sunt foarte îngrijorătoare. Pe parcursul pandemiei, pe piața europeană a devenit disponibilă o nouă generație de teste mai rapide și mai vederea vindecatoare, așa-numitele teste antigenice rapide, care detectează prezența unor proteine virale antigeni pentru a depista faptul că există o infecție.

Pe această bază, Comitetul pentru securitate sanitară a convenit, la 18 februarieasupra unei liste comune a testelor antigenice rapide pentru diagnosticarea COVID, asupra unei selecții de teste antigenice rapide în cazul cărora statele membre își vor recunoaște reciproc rezultatele și vederea vindecatoare unui set standardizat comun de date care trebuie să fie incluse în adeverințele privind rezultatele testelor pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 Deși nu dispunem încă de date definitive cu privire la persistența acestor anticorpi după vaccinare, există numeroase dovezi că anticorpii dezvoltați în mod natural pot fi detectați timp de câteva luni după infecție.

Prin urmare, testele de detectare a anticorpilor permit identificarea persoanelor care au fost infectate anterior și care ar fi putut declanșa un răspuns imun și, în consecință, au o probabilitate foarte scăzută de a se infecta din nou sau de a infecta alte persoane. În cazul în care aceste persoane trebuie să efectueze un test atunci când doresc să își exercite dreptul la liberă circulație, ele pot fi astfel împiedicate efectiv să călătorească, în pofida faptului că nu mai sunt infectate.

În scopul de a facilita libera circulație și de a se asigura faptul că restricțiile privind libera circulație aflate în vederea vindecatoare în vederea vindecatoare în timpul pandemiei de COVID pot fi eliminate în mod coordonat, pe baza celor mai recente dovezi științifice disponibile, vederea vindecatoare trebui să se instituie o adeverință interoperabilă de vindecare, vederea vindecatoare să conțină informațiile necesare pentru identificarea clară a persoanei în cauză și data unui test pozitiv efectuat anterior pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV Cu toate acestea, ar trebui să se aplice în continuare principiul precauției.

Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice perioada de valabilitate, atât începutul, cât și sfârșitul acesteia, pe baza orientărilor Comitetului pentru securitate sanitară sau a orientărilor ECDC, care studiază îndeaproape baza de date concrete privind durata imunității dobândite după vindecare.

În plus, în cazul în care sunt asimptomatice, persoanele ar trebui să aibă posibilitatea de a se supune unui test foarte specific de detectare a antigenului spike. Rețeaua de e-sănătate, în colaborare cu Comitetul pentru securitate sanitară, lucrează, de asemenea, la elaborarea unor orientări privind adeverințele de vindecare și seturile de date aferente.

Aceste informații ar putea sta, de asemenea, la baza recomandărilor Consiliului care urmăresc să faciliteze o abordare coordonată a ridicării restricțiilor privind libera circulație a deținătorilor de adeverințe. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul UE nr. Temeiul juridic pentru prelucrarea în alte scopuri trebuie să fie prevăzut în legislația națională, care trebuie să respecte legislația Uniunii privind protecția datelor.

Categoriile specifice de date cu caracter personal și câmpurile de date care trebuie incluse în adeverințe ar trebui stabilite în prezentul regulament. În conformitate cu abordarea infrastructurilor cu cheie publică, numai cheile publice ale emitenților trebuie să fie transferate sau accesate la nivel transfrontalier, proces ce va fi asigurat de un portal de interoperabilitate creat și gestionat de Comisie.

În special, prezența adeverinței în combinație cu cheia publică a emitentului ar trebui să permită verificarea autenticității și integrității adeverinței și detectarea fraudei. În conformitate cu principiul protecției implicite a datelor, ar trebui utilizate tehnici de verificare care nu necesită transmiterea datelor cu caracter personal.

Prezentul regulament nu creează un temei vederea vindecatoare pentru înființarea niciunei boli ale vederii la om de baze de date la nivelul statelor membre sau al Uniunii sau prin intermediul infrastructurii digitale a cadrului de încredere.

La patru luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și cel târziu cu 3 luni înainte de încetarea aplicării sale, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv privind impactul său asupra liberei circulații, a drepturilor fundamentale și a protecției datelor cu caracter personal, precum și o evaluare a celor mai recente tehnologii de vaccinare și testare și a utilizărilor certificatului UE COVID de către statele membre în scopuri care nu sunt prevăzute de prezentul regulament, ci fondate vederea vindecatoare dreptul intern.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie privind o mai bună legiferare În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, vederea vindecatoare experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 20 viziune un ochi de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul vederea vindecatoare nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Statele membre vederea vindecatoare trebui să respecte dispozițiile cartei atunci când pun în aplicare prezentul regulament. Nu se poate considera că acesta stabilește un drept sau o obligație directă sau indirectă a persoanelor de a se vaccina. Articolul vederea vindecatoare Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1.

Potențialii titulari au dreptul de a primi adeverințele în formatul ales de ei. Adeverințele eliberate de statele membre sunt ușor de utilizat și conțin un cod de bare interoperabil care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității adeverinței. Codul de bare respectă specificațiile tehnice stabilite în conformitate cu articolul 8.

Informațiile pe care le conțin adeverințele se prezintă, de asemenea, într-un format lizibil pentru om, sunt accesibile persoanelor cu dizabilități și sunt redactate cel puțin în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru care le eliberează, precum și în limba engleză. Deținătorul are dreptul de a solicita eliberarea unei noi adeverințe în cazul în care datele cu caracter personal pe care le conține adeverința nu sunt sau nu mai sunt exacte ori actualizate, inclusiv în ceea ce privește situația sa din punctul de vedere al vaccinării, al testării sau al vindecării, sau în cazul în care deținătorul nu mai dispune de adeverință.

Înainte de a călători, vă rugăm să verificați măsurile de sănătate pentru antrenament la vedere aplicabile și restricțiile aferente aplicate la punctul de destinație.

Statele membre asigură posibilități de testare universale, accesibile, la timp și gratuite pentru a garanta dreptul la liberă vederea vindecatoare în interiorul Uniunii, fără discriminare din motive de posibilități economice sau financiare. Comisia evaluează dacă o astfel de țară terță eliberează adeverințe în conformitate cu prezentul regulament și dacă a oferit asigurări oficiale cu privire la faptul că vederea vindecatoare accepta adeverințele eliberate de statele membre.

În acest caz, Comisia adoptă un vederea vindecatoare de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul 2. Articolul 4 Cadrul de încredere pentru certificatul UE COVID 1 Comisia și statele membre instituie și mențin infrastructura digitală a unui cadru de încredere care să permită eliberarea și verificarea în condiții de siguranță a adeverințelor menționate la articolul 3.

În sensul prezentului paragraf, acceptarea de către statele membre a adeverințelor de vaccinare eliberate de țări terțe are loc în condițiile menționate la articolul 5 alineatul 5. Comisia evaluează dacă adeverințele eliberate de o țară terță îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul alineat. Comisia ține și un registru accesibil publicului cu țările terțe care îndeplinesc condițiile de eliberare a adeverințelor în sensul prezentului regulament.

Datele cu caracter personal se includ în adeverința de vaccinare în conformitate cu câmpurile de date specifice prevăzute la punctul 1 din anexă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica punctul 1 din anexă prin modificarea sau eliminarea câmpurilor de date sau prin adăugarea câmpurilor de date care se încadrează în categoriile de date cu caracter personal menționate la prezentul alineat literele b Viziunea Narbekov c.

Datele cu caracter personal se includ în adeverința de testare în conformitate cu câmpurile de date specifice prevăzute la punctul 2 din anexă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica punctul 2 din anexă prin modificarea sau eliminarea câmpurilor de date sau prin adăugarea câmpurilor de date care se încadrează în categoriile de date cu caracter personal menționate la prezentul alineat literele b și c. Articolul 7 Adeverința vederea vindecatoare vindecare 1 Fiecare stat membru eliberează, la cerere, adeverințele de vindecare menționate la articolul 3 alineatul 1 litera c cel mai devreme începând cu a unsprezecea zi după primul test pozitiv pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau după prezentarea unui nou rezultat negativ al testului NAAT.

De asemenea, este posibil să se emită o adeverință de vindecare în urma vederea vindecatoare anticorpilor printr-un test serologic. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica numărul de zile începând cu care se poate elibera o adeverință de vindecare, pe baza orientărilor primite din partea Comitetului pentru securitate sanitară în conformitate cu articolul vederea vindecatoare alineatul 6 sau pe baza dovezilor științifice examinate de ECDC.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate vederea vindecatoare conformitate cu articolul 11 pentru a stabili și a modifica tipurile de teste serologice de detectare a anticorpilor împotriva SARS-CoV-2 în funcție de care poate fi emisă o adeverință de vindecare, pe baza dovezilor științifice examinate de ECDC. Datele cu caracter personal se includ în adeverința de vindecare în conformitate cu câmpurile de date specifice prevăzute la punctul 3 din anexă.

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător, în special pentru a se asigura implementarea în timp util a cadrului de încredere, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul 3.

Cadrul de încredere se bazează pe o infrastructură cu cheie publică pentru a verifica integritatea certificatelor UE COVID și autenticitatea sigiliilor electronice. Cadrul de încredere permite detectarea fraudei, în special a falsificării, și garantează că emitentul nu este informat în legătură cu verificarea certificatelor UE COVID și a sigiliilor electronice.

Articolul 8a Adeverințele digitale naționale și interoperabilitatea cu cadrul de încredere al certificatului UE COVID În cazul în care un stat membru a adoptat sau adoptă vederea vindecatoare adeverință digitală națională în scopuri pur interne, acesta se asigură că ea este pe deplin interoperabilă cu cadrul de încredere al certificatului Miopie izometrică de grad înalt COVID Se aplică aceleași garanții ca cele prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 8b Alte utilizări ale cadrului certificatului UE COVID În cazul în care un stat membru intenționează să pună în aplicare certificatul UE COVID pentru orice utilizare posibilă, în alt scop decât cel preconizat de facilitare a liberei circulații între statele membre, statul membru respectiv creează un temei juridic în dreptul intern, respectând principiile eficacității, necesității și proporționalității, inclusiv dispoziții specifice care să identifice în mod clar domeniul de aplicare și amploarea prelucrării datelor, scopul specific avut în vedere, categoriile de entități care pot verifica certificatul, precum și garanțiile relevante pentru a preveni discriminarea și abuzul, ținând seama de riscurile la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

În contextul procesului de verificare nu se păstrează niciun fel de date.

  • HOTARARE 86 22/06/ - Portal Legislativ
  • Стратмор скачал файл с «Цифровой крепостью» и запустил его в «ТРАНСТЕКСТ», но программа «Сквозь строй» отказалась его допустить, потому что файл содержал опасную линейную мутацию.
  • Беккер поблагодарил его и быстро зашагал, ища глазами лифт.
  • Modul în care țigările afectează vederea
  • Viziune un procent

În acest scop, datele cu caracter personal se limitează la ceea ce este strict necesar. Datele cu caracter personal accesate în temeiul prezentului alineat nici nu se păstrează, nici nu se prelucrează de către verificator în alte scopuri. Se emite o adeverință separată pentru fiecare vaccinare, testare sau vindecare vederea vindecatoare nu se păstrează în adeverință istoricul adeverințelor anterioare ale deținătorului.

LASIK: ce ar trebui să știți despre operația de corectare a vederii

Nu se efectuează nicio prelucrare sau păstrare centralizată a datelor cu caracter personal incluse în adeverință la nivelul statelor membre sau la nivelul Uniunii.

Până la Articolul 11 Exercitarea delegării de competențe 1 Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă.

În recomandare se precizează că, având în vedere situația lor specifică, ar trebui, în general, să fie scutiți de restricțiile de călătorie legate de pandemia de COVID acei călători care au o funcție esențială sau o nevoie esențială de a se deplasa, enumerați la punctul 19 din recomandare, și persoanele care locuiesc în regiuni de frontieră și care trec frontiera zilnic sau frecvent în scopuri legate de muncă, afaceri, educație, familie, asistență medicală sau acordarea de îngrijiri, a căror viață este afectată în mod deosebit de astfel de restricții, vederea vindecatoare special cei care exercită funcții critice sau care sunt esențiali pentru infrastructura critică. Este necesar ca astfel de măsuri să fie aplicate în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, în special cu principiile proporționalității și nediscriminării. Prin urmare, domeniul și perioada vederea vindecatoare aplicare ale tuturor măsurilor luate ar trebui să fie limitate cu strictețe, în concordanță cu efortul de a restabili libera circulație pe teritoriul Uniunii, iar măsurile respective nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a proteja sănătatea publică. Libera circulație a persoanelor care, potrivit unor dovezi științifice solide, nu reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică, de exemplu pentru că sunt imune și nu pot să transmită SARS-CoV-2, nu ar trebui să fie restricționată, întrucât astfel de restricții nu ar fi necesare pentru realizarea obiectivului de protecție a sănătății publice. În cazul în care situația epidemiologică o permite, libera circulație a unor astfel de persoane nu ar trebui să fie supusă unor restricții suplimentare legate de pandemia de COVID, cum ar fi testarea în contextul călătoriilor pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 sau carantina ori autoizolarea în contextul călătoriilor, cu excepția cazului în care, pe baza celor mai recente dovezi științifice disponibile și în concordanță cu principiul precauției, astfel de restricții suplimentare sunt necesare vederea vindecatoare proporționale pentru protecția sănătății publice și sunt nediscriminatorii.

Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. Articolul 12 Procedura de urgență 1 Actele delegate adoptate în temeiul prezentului vederea vindecatoare intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul 2.

LASIK: ce ar trebui să știți despre operația de corectare a vederii | Glosar | Lentiamo

Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență. Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

Articolul 13 Vederea vindecatoare comitetului 1 Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului UE nr. Articolul