Percepția persoanelor cu deficiențe de vedere - Vederea s-a deteriorat la ochiul drept

Percepția prin vedere. Percepția acuității vizuale Vedere slabă după 45 de ani

  1. Perceptia persoanelor cu deficienta de vedere Acești copii sunt practic orbi, deoarece își pot folosi viziunea foarte limitat în activitățile cognitive și indicative.
  2. Что он не мог разобрать, но все-таки кое-как прочитал первые буквы, В них не было никакого смысла.
  3. Именно эта целеустремленность всегда изумляла, эта неколебимая верность принципам, стране, идеалам.

Context general[ modificare modificare sursă ] Din punct de vedere neurofiziologicla baza formării unei imagini perceptive stă activitatea zonelor asociativ-integrative ale analizatorilor și interacțiunea dintre diverșii analizatori.

În funcție de specificul mecanismului care le realizează, se pot distinge astfel imagini perceptive monomodale cuprinzând informația extrasă și prelucrată de către un singur analizator și imagini perceptive plurimodale cuprinzând informația extrasă și prelucrată de mai mulți analizatori.

Perceperea unuia și aceluiași obiect percepția prin vedere mai mulți analizatori organe de simț este, evident, mai eficientă decât perceperea doar printr-un singur analizator. Datorită specializării funcționale relativ înguste, fiecare analizator nu poate să reflecte realitatea decât fragmentar, unilateral.

Percepția persoanelor cu deficiențe de vedere

Orice obiect concret, oricât ar părea de simplu, posedă o multitudine de aspecte, însușiri și relații, care nu pot fi surprinse toate de către un singur analizator. Diversificarea analizatorilor a fost impusă, în cursul evoluției, de necesitatea cuprinderii unei game mai întinse de însușiri și laturi ale realității obiective, pentru o mai bună adaptare la influențele ei.

  • Există picături pentru acuitatea vizuală
  • Percepția persoanelor cu deficiențe de vedere - Vederea s-a deteriorat la ochiul drept
  • Percepția acuității vizuale Vedere slabă după 45 de ani
  • Percepție - Wikipedia

Dar tocmai pentru ca valoarea adaptativă a percepției să devină mai mare, s-a impus tot percepția prin vedere de necesar ca principiul diferențierii și specializării să fie întregit cu principiul interacțiunii și integrării plurimodale. Superioritatea calitativă pe care o dobândește percepția umană, se datorează, în bună parte, tocmai dezvoltării funcției integrării plurimodale și interacțiunii dintre imaginile monomodale și cele plurimodale.

Ea este rezultatul unui proces activ, orientat și subordonat unor scopuri concrete ale activității de cunoaștere teoretice sau practice.

Dezvoltarea vizuală a sugarului - Infant visual development - falcontravel. Orbirea și deficiența de vedere Definiție Examinarea ochilor pentru acuitatea vizuală Acuitatea vizuală este o măsură a rezoluției percepția acuității vizuale a sistemului de procesare vizuală. Lipsa perceptie VA, așa cum este menționat uneori de către profesioniști optici, este testat prin solicitarea persoanei a cărei viziune este testată pentru a identifica așa-numitele optotipuri - litere stilizate, inele Landoltsimboluri pediatricesimboluri pentru litere chirilice analfabetizateîn Golovin —Tabel tabelă sau alte tipare - pe o diagramă tipărită sau alte mijloace de la o distanță de vizualizare setată.

Întotdeauna, desfășurarea percepției este susținută și mijlocită de o serie de operații pe care le efectuăm cu și asupra obiectului perceput: acțiuni de deplasare, de așezare-ordonare, de probare-măsurare, de descompunere etc.

Grație acestor acțiuni, imaginea perceptivă dobândește adecvarea și precizia necesare în reglarea optimă a comportamentului și activității. În condițiile percepției cotidiene, avem impresia ca percepția se realizează automat și instantaneu, de îndată ce stimulul acționează asupra unui analizator percepția prin vedere de simț sau a altuia.

percepția prin vedere

În realitate, procesul perceptiv este unul de desfășurare fazică, având următoarele faze: orientarea, detecția, discriminarea, identificarea și interpretarea. Percepția este guvernată de o serie de legi generale, aplicabile tuturor modalităților senzoriale și tuturor situațiilor reale.

SENZAȚII ȘI PERCEPȚII

Enumerăm pe cele mai importante: legea integralității-structuralității, legea selectivității, legea constanței perceptive, legea semnificației și legea proiectivității.

Pe lângă formele simple ale percepției, există și formele complexe: percepția spațiului, a timpului, a mișcării.

percepția prin vedere

Conținut informațional[ modificare modificare sursă ] Ca și senzația, percepția reflectă însușiri concret intuitive, accesibile simțurilor, în condițiile relației directe dintre obiect și subiect. Sunt însușiri furnizate prin intermediul analizatorilor și vizează aspecte de culoare, formă, mărime etc.

percepția prin vedere

Dar, în timp ce senzațiile reflectă însușiri simple, elementare, percepția prin vedere separat, percepția reflectă însușiri complexe. Ea reflectă obiectul așa cum este testul viziunii Iisus dat, în ansamblul însușirilor lui date integral și unitar. Reflectarea din percepție are un caracter direct, nemijlocit și obiectual.

Percepția integrează informațiile senzoriale și se raportează la obiecte, fenomene, în ansamblul lor. Percepția este bogată în conținut, deoarece reflectă atât însușirile principale, cât și pe cele de detaliu.

Percepția acuității vizuale. Orbirea și deficiența de vedere

Percepția realizează o reflectare activă, relaționată cu contextul. Reflectare monomodală și plurimodală[ modificare modificare sursă ] Din punct de vedere al completitudinii reflectării, putem vorbi despre o reflectare monomodală sau plurimodală.

Prin reflectare monomodală ne referim la percepții raportate strict la un anumit analizator vizual, auditiv, olfactiv, gustativ etc.

percepția prin vedere

Prin reflectare plurimodală ne referim la percepții raportate la mai mulți analizatori și care permit identificarea unor însușiri complexe cum ar fi: forma, mărimea, greutatea, volumul, timpul sau mișcarea.

În concluzie, conținutul informațional al percepției este percepția prin vedere, complex și obiectual. Funcții[ modificare modificare sursă ] Ca și senzațiile, percepția are o funcție informațională, dar este mai complexă, prin intermediul căreia percepția ne asigură o informare asupra însușirilor complexe, obiectuale, ale lumii înconjurătoare. Percepția are și o funcție adaptativ reglatorie, prin care îndeplinește roluri majore în adaptarea organismului la mediu și în activități complexe ale omului scrisul, cititul, manipularea unor vehicule sau instalații complexe etc.