Etape in planificarea strategica – Blog by Bogdan Mandru

Etapele procesului viziunii

Etapele procesului de schimbare Etapele procesului de schimbare Potrivit modelului general al schimbarii organizationale, ansamblul lucrarilor necesare pentru conceperea, proiectarea si implementarea unei schimbari, pot fi grupate in urmatoarele etape: declansarea schimbarii, motivarea schimbarii, crearea unei viziuni, gasirea unei politici de sustinere, conducerea schimbarii si sustinerea schimbarii.

test ocular în yuzao

Declansarea schimbarii Procesul de schimbare organizationala se declanseaza, in general, in urma sesizarii de catre managerii sau proprietarii respectivei organizatii a unor posibilitati de imbunatatire a activitatii organizatiei in ansamblu, a unui departament, sau a unui grup de persoane din respectiva organizatie, sau prin sesizarea aparitiei unor probleme, care ar putea afecta dezvoltarea organizatiei.

Problemele care pot aparea in cadrul unei organizatii pot fi mai evidente, cum sunt cele legate de slaba calitate a produselor, viziune ultimul rând intre compartimente, absenteism etc.

Procesul de planificare strategică

Declansarea procesului de schimbare organizationala presupune 'identificarea principalelor probleme cu care se confrunta organizatia, a oportunitatilor de dezvoltare si stabilirea raporturilor de colaborare dintre specialism in managementul schimbarii si membrii organizatiei in care urmeaza sa se realizeze schimbarea '.

Aceasta etapa din cadrul metodologiei schimbarii organizationale pregateste conditiile desfasurarii celorlalte etape ale schimbarii si dezvoltarii, evidentiind principalele preocupari viitoare ale specialistilor in schimbare. Lucrarile cuprinse in aceasta etapa variaza prin prisma complexitatii,in functie de etapele procesului viziunii pentru specialistii folositi pentru planificarea si implementarea schimbarii.

Astfel, daca se va opta pentru folosirea unor specialisti in schimbarea din interiorul si din afara organizatiei, aceste lucrari vor fi mult mai complexe, din cauza nevoii colectarii unor informatii preliminare care sa ajute la definirea problemelor, a necesitatii stabilirii relatiilor de colaborare etc.

Identificarea partilor participante la procesul schimbarii In procesul schimbarii sunt in general implicate doua parti, cea care suporta schimbarea si cea care concepe, proiecteaza si implementeaza schimbarea.

Etapele procesului de schimbare

Partea care suporta schimbarea poate fi intreaga organizatie, un compartiment sau un colectiv de munca din cadrul organizatiei, parte care etapele procesului viziunii identificata cu multa acuratete, intrucat ea trebuie implicata in proces si nu altii care nu sunt interesati, deoarece schimbarea nu-i va etapele procesului viziunii. Cealalta parte care concepe, proiecteaza si implementeaza schimbarea poate fi reprezentata, asa cum am mai mentionat, de specialist etapele procesului viziunii organizatie, din afara acesteia sau de un colectiv mixt format atat de specialist din interior, cat si din afara.

Cele doua parti trebuie sa stabileasca daca este posibila sau nu etapele procesului viziunii colaborare si in ce conditii, pentru aceasta fiind necesare urmatoarele: identificarea problemelor organizatiei, stabilirea partii reprezentative din organizatie pentru solutionarea problemelor si alegerea specialistilor in schimbare cei mai adecvati. Identificarea problemelor organizatiei consta in sesizarea unor abateri de la obiectivele organizatiei, de la normele si normativele specifice acesteia, care ar avea urmari negative asupra eficientei desfasurarii activitatilor si a utilizarii factorilor de productie.

Viziunea strategica – misiunea si obiectivele intreprinderii

Aceste probleme pot fi specifice scaderea ponderii de piata detinute de catre o intreprindere producatoare, scaderea calitatii produselor etc. Aceasta etapa prezinta o importanta deosebita, deoarece de corectitudinea identificarii si prezentarii problemelor depinde eficacitatea desfasurarii tuturor celorlalte etape.

Peter Drucker arata ca 'un raspuns bun la o problema gresit pusa este lucrul cel mai inutil daca nu chiar periculos'.

Procesul de etapele procesului viziunii a problemelor este foarte dificil deoarece unele abateri de la anumite standarde, de la obiective, pot fi mai greu de sesizat din cauza unor metode de management insuficient de performante practicate in cadrul organizatiei.

Spre exemplu, scaderea profitului unei intreprinderi poate sa fie determinata de costurile nejustificate ocazionate de fabricarea anumitor produse, care insa nu pot fi depistate din cauza unor metode perimate de etapele procesului viziunii a costurilor folosite.

Odata clarificate problemele cu care se confrunta organizatia, specialistii in schimbare si dezvoltare organizationala vor culege o serie de date si informatii preliminare referitoare la realizarile acesteia. Aceasta informare preliminara se va face intr-un timp scurt, prin intervievarea unor componenti reprezentativi ai organizatiei respective.

Viziunea strategica – misiunea si obiectivele intreprinderii

Aceste date si informatii sunt necesare pentru a stabili corect cele doua parti implicate in procesul schimbarii. Stabilirea partii reprezentative din organizatie pentru solutionarea problemelor cu care aceasta se confrunta. Aceasta este formata din acei membri ai organizatiei care sunt direct implicati in procesul de schimbare si asupra carora se repercuteaza efectele schimbarii.

Spre exemplu, daca se incearca introducerea anumitor schimbari care sa permita o crestere a productivitatii muncii, partea reprezentativa din organizatie va fi formata din reprezentanti ai sindicatului, manageri si reprezentanti ai compartimentului de resurse umane.

cauza pierderii vederii

Identificarea celor mai reprezentative persoane din organizatie implicate in procesul de schimbare este diferita din punct de vedere al complexitatii, in functie de natura si sfera de cuprindere etapele procesului viziunii problemelor identificate. Astfel, etapele procesului viziunii cazul unor probleme specifice anumitor compartimente, partea reprezentativa din organizatie va fi formata din componentii compartimentelor respective.

Daca problema este mai generala, avand drept cauze in mai multe compartimente, partea reprezentativa este mai dificil de stabilit.

Spre exemplu, daca intr-o intreprindere apare un conflict intre compartimentul de productie si alte compartimente, privind nivelul productiei lansate, partea reprezentativa va fi formata din persoane din toate compartimentele implicate, persoane care sunt mai greu de identificat.

In astfel de situatii sunt necesare informatii suplimentare despre problemele care asteapta solutionare prin schimbare.

Pentru identificarea celor mai reprezentative persoane este necesar sa se puna o serie de intrebari ca:'Cine poate influenta direct problemele aparute? Alegerea specialistilor adecvati pentru procesul schimbarii reprezinta o alta activitate ce trebuie desfasurata pentru succesul schimbarii. Alegerea specialistilor in schimbare se poate face dupa anumite criterii de selectie si evaluare propuse de Gordon Lippitt 1intre care: abilitatea consultantului de a stabili relatii interpersonale, puterea de concentrare si de sintetizare a unor probleme, capacitatea de a informa clientul asupra problemei implicate, apartenenta specialistului la o organizatie profesionala.

In procesul de alegere a etapele procesului viziunii sunt importante si informatiile primite de la alti clienti, de la alte organizatii care au beneficiat de serviciile specialistilor respectivi, precum si daca respectivul specialist are sau nu un program flexibil de abordare. Specialistul in managementul schimbarii si dezvoltarii organizatiei trebuie sa fie nu numai o persoana cu cunostinte specifice, care sa posede metode si tehnici adecvate schimbarii, ci sa dispuna si de o anumita personalitate si de abilitatea crearii si utilizarii relatiilor interpersonale.

Din punct de vedere al specializarii, acesta trebuie sa se poata mentine pe o pozitie neutra, sa utilizeze cunostinte din mai multe discipline stiintifice, sa manevreze cu diferite teorii stiintifice.

Contractarea procesului de schimbare Dupa ce au fost identificate problemele care fac necesara schimbarea organizationala, au fost stabilite partile, adica cine concepe, planifica si implementeaza schimbarea si cine suporta schimbarea este necesar sa se elaboreze un contract intre cele doua parti.

Printr-un astfel de contract se va stabili ce asteapta fiecare etapele procesului viziunii partile implicate, care sunt resursele care se vor consuma in procesul schimbarii, care este termenul de desfasurare a lucrarilor si care sunt regulile pe care trebuie sa le respecte cele doua parti pe parcursul desfasurarii respectivului contract.

Aceasta etapa poate capata o forma informala, cand intre cele doua parti se stabileste numai o intelegere verbala, dar in cele mai multe cazuri contractarea se concretizeaza intr-un contract formal, un document care stipuleaza toate conditiile enuntate mai sus.

arată carte despre viziune

La o astfel de varianta etapele procesului viziunii se face apel, mai ales cand specialistii in schimbare provin din afara organizatiei. Procesul de contractare vizeaza stabilirea urmatoarelor elemente necesare desfasurarii procesului de schimbare: ce asteapta fiecare parte contractanta de la procesul schimbarii, timpul si resursele necesare acestui proces si regulile generate care trebuie respectate de cele doua parti.

Exigentele partilor se formuleaza sub forma asteptarilor pe care fiecare parte participanta la procesul schimbarii le doreste in urma implementarii masurilor preconizate. Spre exemplu, organizatia, prin cei care o reprezinta, poate prevedea anumite servicii etapele procesului viziunii partea etapele procesului viziunii, iar acestia din urma pot sa urmareasca obtinerea unor castiguri. Timpul si resursele materiale, financiare, umane necesare desfasurarii procesului de schimbare se dimensioneaza in functie de complexitatea procesului de schimbare, de sfera de aplicabilitate, de dificultatea implementarii schimbarii in cadrul organizatiei, dar si de nivelul de pregatire si de notorietatea specialistilor utilizati in procesul schimbarii.

Regulile generale ce trebuie respectate de catre parti in procesul schimbarii cuprind diferite precizari referitoare la confidentialitatea etapele procesului viziunii, la relatiile de autoritate dintre cei implicati in procesul schimbarii, la obligativitatea implementarii unor masuri de perfectionare. In opinia unor specialisti pentru a inregistra o eficacitate a managementului schimbarii, acesta trebuie sa cuprinda activitatile cuprinse in figura Fig.

Activitatile specifice managementului schimbarii 2. Motivarea schimbarii Orice schimbare presupune trecerea de la o stare cunoscuta la o alta stare necunoscuta, ceea ce determina o anumita rezistenta atat din partea indivizilor, cat si din partea organizatiei ca ansamblu de persoane. Ca urmare, sarcina principala a managementului consta in motivarea personalului pentru schimbare, ceea ce presupune, asa cum reiese si din figura 2.

viziunea îmbunătățind alimentele

Pregatirea schimbarii trebuie sa porneasca de la considerentul ca reusita unei schimbari depinde de nevoia pe care o simt oamenii pentru schimbare. Aceasta presupune sa-i faci pe oameni sa simta un disconfort in situatia in care se afla organizatia, cu actualul lor statut, care sa-i determine sa incerce noi modalitati de comportament.

Or, se stie cat de dificil este sa creezi astfel de insatisfactii intr-un anumit echilibru deja creat.

Let’s Talk

Este suficient sa ne imaginam ce dificultati intampina cei care doresc sa slabeasca, sau cei care incearca sa se lase de fumat. In general, oamenii trebuie sa sufere suficient de mult inainte de a-si schimba ceva din comportamentul lor. Pentru crearea unor insatisfactii se recomanda sa fie folosite urmatoarele trei metode: a. Sensibilizarea organizatiei etapele procesului viziunii a face presiuni pentru schimbare, determinate de numeroase variabile exogene si endogene, intre care intensificarea competitiei pe piata, schimbarile etapele procesului viziunii in domeniul tehnologiei, costurile de productie ridicate etc.

Inainte ca aceste etapele procesului viziunii sa impuna fortat schimbarile, organizatia trebuie sa fie sensibilizata la acestea, pentru a preintampina adaptarea fortata si cu pierderi a organizatiei la aceste presiuni.

Organizatia poate fi sensibilizata la aceste presiuni prin dezvoltarea relatiilor cu alte firme din tara si din strainatate, prin vizitarea unor firme performante care folosesc anumite standarde spre care se tinde.

  • Test ocular în zhodino
  • Viziune pentru toate cele 100 de videoclipuri
  • Cum să îmbunătățiți forumul miopiei vizuale

Reliefarea diferentei dintre starea actuala si cea dorita, din care sa rezulte nevoia schimbarii. Starea dorita, spre care se tinde, poate sa cuprinda obiectivele organizatiei, standardele vizate, precum si o viziune generala asupra caracteristicilor starii in care se doreste sa se ajunga, prin schimbari propuse si sustinute de managementul organizatiei.

vitamine oculare acuitate vizuală

Se stie ca daca personalul este convins de succes el se va angaja cu toata energia pentru promovarea schimbarii, chiar daca aceasta presupune si o modificare a comportamentului.

Invingerea rezistentei la schimbare, care, la nivelul personalului, poate sa apara din cauza nelinistii personalului in cazul trecerii de la ceva cunoscut la ceva necunoscut.

Indivizii nu sunt siguri, spre exemplu, ca munca lor, calitatile pe care le au vor mai fi apreciate in viitor, ca vor mai putea munci eficient in noile conditii care se vor crea in urma etapele procesului viziunii. In general, pot fi urmate trei cai de invingere a rezistentei la schimbare, si anume: a.

Intelegerea si sustinerea celor care se opun schimbarii, din diferite ratiuni, care de multe ori raman neelucidate. Identificarea acelor persoane care au suferit sau cred ca vor suferi din cauza implementarii schimbarii, poate sa conduca la gasirea unor cai de depasire a acestor rezistente.

Pentru aceasta cum să restaurați rapid vederea recomanda personalului sa 'vada' situatia dintr-o noua perspectiva, in realitate un proces de 'ascultare activa'.

Daca oamenii simt ca cei care propun si conduc schimbarea sunt sincer interesati de trairile si simtirile lor, ei vor fi etapele procesului viziunii putin rezistenti la schimbare si vor coopera mai bine. Comunicarea reprezinta o alta modalitate prin care se poate invinge rezistenta la schimbare, pentru ca,in general, oamenii se opun acesteia cand sunt nesiguri, deci neinformati despre consecintele acesteia.

In lipsa unei comunicari adecvate, apar tot felul de zvonuri, care maresc neincrederea in consecintele schimbarii. Ca urmare, o comunicare adecvata si corecta despre schimbare si consecintele acesteia poate sa reduca speculatiile si temerile nefondate. Participarea si implicarea directa a membrilor etapele procesului viziunii, nu numai in implementarea schimbarii, etapele procesului viziunii si in proiectarea ei, are menirea de a reduce substantial rezistenta la schimbare a acestora.

O astfel de implicare mareste increderea ca interesele si nevoile salariatilor vor fi luate in considerare pe tot parcursul procesului de schimbare. Crearea unei viziuni In general, viziunea descrie starea viitoare spre care se doreste sa se indrepte schimbarea.

Viziunea contribuie la cresterea convingerii personalului ca schimbarea are la baza anumite ratiuni acceptabile, care se impun, ca schimbarea este necesara si ca merita efortul pe care organizatia intelege sa-l faca. Daca insa viziunea scoate in evidenta faptul ca schimbarile nu pot fi implementate in cadrul organizatiei, ea poate conduce la diminuarea moralului membrilor organizatiei.

Crearea unei viziuni este considerata de catre specialisti ca un pas important in orice proces de management al schimbarii, de aceea managerii trebuie sa incurajeze participarea salariatilor la dezvoltarea unei viziuni, pentru ca astfel contribuie la cresterea sustinerii din partea acestora.

Orizontul de timp la care ne trimite vocabularul strategic este de peste cinci ani, uneori chiar zeci de ani. Conceptul de viziune strategica Viziunea raspunde la intrebarea: Ce dorim sa devenim?