Deficiență de vedere în rs

Deficiență de vedere în rs, Perceptia persoanelor cu deficiente de vedere

Ce este asociat cu deficiențe de vedere

Explicaţia creşterii eficienţei vizuale 3. Când începe educaţia vizuală? Obiectivele educaţiei vizuale 5. Factori care condiţionează dezvoltarea eficienţei vizuale 6. Tehnici de educaţie deficiență de vedere în rs 7. Importanţa problemei orientării spaţiale 2.

Perceptia persoanelor cu deficiente de vedere

Componentele procesului de orientare spaţială 3. Tehnicile deplasării şi orientării 4. Principii organizatorice 2. Este posibilă coexistenţa celor două forme de educaţie specială? Evoluţii în perspectivă 5.

miopia este tratată cu homeopatie Video de restaurare a viziunii Bates

Obiectivele activităţii instructiv-educative cu elevii deficienţi vizuali 6. Dificultăţi specifice în procesul de învăţământ 7. Strategii didactice în instruirea elevilor deficienţi vizual 8. Forme de structurare a procesului de învăţământ 9. Contradicţiile lecţiei şi soluţii posibile Relaţia educaţională - o categorie pedagogică permanentă şi universală 2. Funcţia psihoterapeutică a relaţiei educaţionale 3.

Rolul de profesor în educaţia specială 4. Este o disciplină necesară personalului didactic '"care lucrează cu copii cu deficienţe de vedere totale sau parţiale, părinţilor acestor copii, cercetătorilor din domeniul respectiv, tuturor celor care, într-un fel sau altul, vin în contact cu aceşti copii şi pot înrâuri dezvoltarea lor fizică, psihică şi socială.

Se înţelege că această disciplină se bazează pe legităţile generale ale pedagogiei şi psihologiei, aplicate la studierea, educarea şi recuperarea nevăzătorilor şi slab-văzătorilor.

Cunoaşterea psihologiei şi pedagogiei generale constituie deci un deficiență de vedere în rs de plecare " necesar pentru cei ce vor să studieze psihopedagogia deficienţilor de vedere. Marile descoperiri, dar şi marile confruntări de idei din psihopedagogia contemporană, îşi au ecoul şi aici. Trebuie subliniat însă că disciplina pe care o vom studia nu 'reprezintă un simplu transfer al psihologiei şi pedagogiei generale la un domeniu anume. Aici este vorba de un domeniu specific de cunoaştere psihologică, acţiune educativă şi cercetare ştiinţifică.

  1. Cum poate fi tratată miopia
  2. (DOC) Perceptia persoanelor cu deficiente de vedere | Filip Guttman - instalatiigplconstanta.ro

Dez- voltarea copiilor în condiţiile lipsei totale sau parţiale a funcţiei vizuale ridică probleme specifice, care cer o cercetare specială pentru a se stabili o metodologie educaţională adecvată situaţiilor diverse care apar.

Pornim de la faptul că aceşti copii au acelaşi drept la deficiență de vedere în rs şi la activităţi recreative, la pregătire profesională, autonomie şi fericire în viaţă ca toţi ceilalţi copii. Există astăzi în lumea civilizată un consens că şi aceşti rezultatele testelor oculare trebuie să se bucure de facilităţile educaţionale destinate majorităţii, adică de condiţii normale.

Există şi consensul pedagogic că educaţia lor trebuie axată nu atât pe deficienţă cât pe posibilităţile de care ei dispun, în ciuda deficienţei. Astăzi ştim că handicapul este nu numai urmarea deficitului organic dar şi un produs social şi că stă în puterea noastră să prevenim şi să remediem stările de inadaptare, uneori mai dăunătoare decât chiar deficienţa primară.

Acestor copii trebuie să le întindem o mână frăţească, în numele solidarităţii umane. Trebuie să ne depăşim prejudecăţile şi anxietăţile, să ne cunoaştem şi să învăţăm să trăim împreună, spre binele nostru comun. Cursul de faţă îşi propune să ne pregătească pentru aceasta. Teoria şi practica psihopedagogie! Uneori asasinatul era însoţit de rituri şi ceremonii magice, pentru a fi plăcut zeilor. Alteori, infirmii erau alungaţi sau abandonaţi, ceea ce, de asemenea, echivala cu moartea.

Doar spaima superstiţioasă faţă de presupusele puteri deficiență de vedere în rs ale orbilor făcea ca la unele populaţii primitive aceştia să fie totuşi cruţaţi. Aceste moravuri sălbatice se practicau şi în antichitate, în Sparta lui Licurg şi chiar în luminata Atena a lui Solon.

Evoluţia formelor de muncă făcea de asemenea ca mulţi nevăzători să fie folosiţi ca sclavi pentru efectuarea unor munci fizice grele. Nu era nevoie de vedere pentru a vâsli la corăbii, în ritmul loviturilor de bici, pentru a trudi în întunericul minelor sau pentru a ridica blocuri de piatră la construcţiile măreţe ale asupritorilor.

Chiar în aceste condiţii vitrege, dintre nevăzători s-au ridicat încă din antichitate cântăreţi vestiţi, preoţi înţelepţi, povestitori şi poeţi, dintre care cel mai de seamă a fost Homer. Trebuie spus de asemenea că în ţările orientului antic Egiptul, India, China ş. Hanibal şi-a înlocuit ochiul care-i lipsea cu o proteză dintr- o piatră preţioasă. Unii orbi descifrau literele săpate pe tăbliţele de lemn, lut, fildeş sau metal, în cadrul practicilor Yoga, deficiență de vedere în rs indieni făceau antrenament ocular pentru ameliorarea vederii.

În Evul Mediu, propovăduirea milei creştine a făcut ca deficienţii vizuali să fie trataţi cu mai multă omenie. Nu mai erau ucişi sau înrobiţi, dar de regulă nu aveau alt mijloc de trai decât cerşetoria. Printre congregaţiile medievale se afla şi cea a orbilor cerşetori. Un azil-spital cuprinzând de nevăzători a fost înfiinţat în Deficiență de vedere în rs în secolul al XIII-lea, sub Ludovic al IX-lea cel sfânt, video 100 restaurare pentru viziune ascuțită se pare, primul aşezământ de acest fel.

Umanismul Renaşterii nu putea rămâne nepăsător la soarta celor fără vedere, în operele lui Vives, Erasmus, Comenius ş. Prea limpede nu era însă cum s-ar putea face lucrul acesta. Domnea o anumită neîncredere în posibilitatea dezvoltării lor, chiar şi în acel secol al XVII-lea, în care John Milton, poetul lipsit de vedere, îşi dicta nemuritoarea operă, Paradisul pierdut. Epoca Luminilor, cu optimismul ei pedagogic a făcut să se răspândească ideea că educaţia nevăzătorilor este nu numai necesară dar şi posibilă.

Rousseau deficiență de vedere în rs La Mettrie s-au referit în treacăt la lucrul acesta, dar Denis Diderot ne-a lăsat un studiu remarcabil, bogat în observaţii psihologice subtile asupra nevăzătorilor şi asupra modului cum percep ei lumea, cu sugestii educative utile. Este vorba de vestita Lettre sur Ies aveugles â l'usage deficiență de vedere în rs ceux qui voient, apărută în t Educaţia deficienţilor vizuali apăruse astfel ca idee dar nu şi ca practica.

Sub influenţa lui Diderot, lucrul acesta a fost realizat de Valentin Hauy. Valentin Hauyom de cultură de un umanism profund, format în spiritul ideologiei iluminiştilor, are meritul de a fi conceput un învăţământ pentru nevăzători bazat pe citirea prin pipăit a unor litere în relief. El a înfiinţat la Paris, cu mijloace proprii, o şcoală pentru copiii orbi, care s-a deschis în anul Era prima şcoală de Acest fel din lume.

El a pregătit pentru elevii săi texte cu caracterele de tipar obişnuite dar imprimate în relief pe un carton subţire, precum şi unele forme de material didactic ajutător pentru învăţarea cititului pe cale tactilă.

Investigarea tactilă Am o viziune proastă literelor era dificilă şi solicita mult timp, dar important era că se găsise o soluţie pentru instruirea acestor copii, într-o carte intitulată Essai sur l'education des refacerea vederii voinței, V.

Hauy şi-a prezentat metoda. Un pas mai departe a făcut un militar francez numit Bărbier de la Serre El a conceput o scriere în relief dar bazată nu pe linii, ca la Hauy ci pe combinaţii de puncte în relief.

Punctele s-au dovedit a fi mai uşor perceptibile pe cale tactilă decât literele formate din linii continue. Bărbier descoperise valoarea punctului.

  • Test de deficiență vizuală
  • Obiectul psihopedagogie!
  • Stefan M Psihoped Han de Vedere | PDF

Au apărut şi manuale în "Bărbiei", precum şi un sistem de scriere, înţepând punctele pe spatele hârtiei, cu un punctator. Este drept, literele nu mai semănau cu cele din alfabetul obişnuit şi elevul trebuia să înveţe semnificaţia grafică a fiecărui grup de puncte.

viziune înainte și după 40 de ani cum să recâștigi vederea pierdută

Totuşi nu acesta era principalul neajuns ci numărul mare de puncte din care era formată litera. Un grup de bază de 12 puncte depăşeşte capacitatea de percepere simultană a degetului. Litera trebuia explorată tactil, nu putea fi sesizată dintr-o atingere.

Pasul hotărâtor în crearea unei scrieri perfect adaptate particularităţilor percepţiei tactile a fost făcut de Louis Braille. Născut înca fiu al unui curelar, Louis Braille şi-a pierdut vederea la vârsta de 3 ani, jucându- se în atelierul tatălui său. Remarcat ca un elev înzestrat, devine repetitor, lucrând cu elevii mai mici.

viziune video viziune înainte și după 40 de ani

Face tot felul de încercări pentru a perfecţiona sistemul de citit-scris existent. Avea 16 ani când a creat sistemul care-i poartă numele. El reducea grupul de bază din care se formează toate literele la 6 puncte.

Era o intuiţie genială, fiindcă dimensiunea grupului, distanţele dintre puncte, aşezarea şi relieful lor permiteau diferenţierea tactilă a literei printr-o singură atingere, fără să mai fie necesară explorarea şi numărarea punctelor, în a apărut cartea sa Procedă pour ecrire en relief au moyens des points â l'usage des aveugles.

Este actul de naştere al noii metode. Răspândirea în lume a metodei Braille a stimulat dezvoltarea învăţământului pentru nevăzători în tot mai multe ţări.

Abia la începutul secolului nostru a început să se dezvolte şi învăţământul pentru copiii slab-văzători ambliopicare până atunci erau educaţi împreună cu nevăzătorii. Şi în ţara noastră, încă din secolul deficiență de vedere în rs, multe minţi luminate au ridicat problema educării şi instruirii nevăzătorilor, înîn revista Foaia învăţătorilor poporului a apărut un articol ne-semnat, intitulat Despre educaţia orbilor, în care se făcea distincţia între învăţământul acestora şi cel pentru ambliopi.

Medici şi pedagogi de valoare ca A. Fătu, l. Felix, Eniu Bălteanu, M. Anatole, C. Istrati şi mai ales Gh. Crăiniceanu au militat în lucrările lor pentru instituirea unui învăţământ pentru nevăzători.

Oarecare învăţătură primeau nevăzătorii strânşi într-un azil fa mănăstirea Căldăruşani. Prima instituţie de învăţământ pentru nevăzători din ţara noastră s-a deschis înla Cluj. Un moment important a fost întemeierea, îna aşezământului de la Vatra Luminoasă, care a adus de-a lungul întregului secol şi aduce şi astăzi o contribuţie considerabilă la instruirea, educarea şi profesio - nalizarea copiilor şi tinerilor nevăzători şi slab-văzători.

Dintre personalităţile care şi-au legat numele de învăţământul nostru pentru nevăzători, pe prim plan se afla Ioan V. Tassu Nevăzător de la vârsta de 3 ani ajunge ca elev la Institutul pentru nevăzători din Paris, unde deficiență de vedere în rs rezultate strălucite la învăţă tură.

Cum comunicam cu persoane cu deficienta de auz?.mp4

Adaptează metoda Braille la specificul limbii române şi izbuteşte, luptând cu mari greutăţi, să tipărească manualele necesare şi să procure material didactic special.

Se preocupă şi de pregătirea profesională a elevilor săi, pe unii formându-i ca acordori de piane. S-a bucurat de sprijinul lui Spiru Haret. Încând se închide şcoala din Focşani trece ca institutor al claselor primare de la Vatra Luminoasă, fiind secondat de doi tineri nevăzători, pregătiţi de el pentru această muncă.

Director al şcolii de la Vatra Luminoasă era doctorul Gh. Crăiniceanu, autor al mai multor lucrări privind igiena oculară, şcolarizarea şi integrarea socială a nevăzătorilor. Aici I. Tassu a desfăşurat o lungă şi rodnică activitate didactică, a organizat atelierele pentru instruirea profesională, a pus bazele unui învăţământ muzical, a creat o tipografie în Braille, a inventat şi a confecţionat material didactic, în acelaşi timp a scris mai multe lucrări de mare interes tiflo-pedagogic, dintre care amintim excelentul studiu Câteva cuvinte despre orbi.

Este o vedere rozacee pentru educarea nevăzătorilor, ale căror posibilităţi le relevă şi ale căror scăderi le explică prin lipsa unei educaţii adecvate stării de deficienţă.

Idealul educaţiei pe care o propune este emanciparea, adică dobândirea autonomiei personale, sociale, profesionale. Dintre numeroasele cadre valoroase ale şcolii pentru nevăzători din Cluj îl menţionăm pe George Halarevici, care a predat din până în Este cunoscut şi prin organizarea de şcoli profesionale şi cămine de ucenici, prin publicarea de deficiență de vedere în rs şi crearea de material didactic pentru nevăzători, prin indicaţiile metodice pentru predarea în Braille şi mai ales prin lucrarea Din lumea orbilor Este un studiu tiflo-pedagogic, în care se propune o clasificare, se prezintă etiologia deficienţei vizuale şi se ridică multe probleme de educaţie specială, lată un exemplu "Simţurile orbului nu sunt din fire mai fine decât a celor văzători.

Numai prin contenită lor acţiune ajung la un grad mai înalt de capabilitate". Scopul educaţiei este şi pentru el deficiență de vedere în rs fizică şi materială1.

Deficiență de vedere în rs

Oricât de sumară ar fi prezentarea istorică pe care o facem, trebuie să ne oprim un moment asupra noilor orientări contemporane privind educaţia specială, orientări care şi-au pus amprenta şi asupra psihopedagogie!

Baza acestor orientări o constituie recunoaşterea dreptului persoanelor cu handicap la şanse egale cu ale celorlalţi membri ai societăţii, în primul rând la şanse egale în educaţia de toate gradele. Măsuri importante în favoarea acestui drept au fost stabilite prin Programul mondial de acţiune în legătură cu persoanele cu handicap, adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în În ultimul sfert de veac s-a afirmat ideea că o egalizare reală a şanselor s-ar putea realiza prin integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în mediul educaţional obişnuit.

Se consideră, şi nu fără temei, că separarea copiilor deficienţi în instituţii de învăţământ special, chiar dacă are anumite avantaje didactice, îi privează de condiţiile normale ale existenţei, adică de contactul permanent cu ceilalţi copii.

Stefan M Psihoped Han de Vedere

Drept urmare se propune integrarea lor în şcoala obişnuită, de masă, care ar deveni astfel şcoală incluzlvă integrativă. După cum se arată într-un recent document internaţional, "principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oricând acest lucru este posibil Integrarea este necesară dar ea ridică multe probleme materiale şi pedagogice.

Drumul realizării acestei integrări va fi lung şi dificil. Disputa dintre segregaţionişti şi integraţionişti nu s-a încheiat.

De fapt acum se pune la noi problema sferei de acţiune şi a atribuţiilor învăţământului special în condiţiile extinderii treptate a învăţământului integrat. Ceea ce s-a câştigat de pe acum este înţelegerea necesităţii de a-i integra permanent pe copiii cu deficienţe în condiţiile normale ale vieţii, de a-i aduce mereu alături de ceilalţi membri ai societăţii. Aici ne propunem numai să prezentăm o viziune sistemică a funcţiei vizuale. Suportul anatomic al vederii îl constituie analizatorul vizual.

El este proiectat pentru receptarea şi prelucrarea energiei radiante a undelor electromagnetice sau, mai bine zis, a unei porţiuni a acestora, aflată refacerea vederii de gâtul liliecilor şi milimicroni.